Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan työehtosopimus on valmistunut

09.09.2016

Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto ry ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry ovat allekirjoittaneet uuden työehtosopimuksen 6.9.2016. Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.12.2016 ollen voimassa 30.11.2017 saakka.

Kiky sopimukseen perustuvan uuden työehtosopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailykykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja.

Uuden sopimuksen merkittävin kohta on vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta 1.1.2017 alkaen. Sopimuksen tavoitteena on myös mm. edistää paikallista sopimista ja mahdollistaa työaiakpankkijärjestelmän käyttöönotto.

Uusi TES on lähetetty kaikille SLHL ry:n jäsenille.

23.11.2018TESn yleissitovuus
11.10.2018Työturvallisuuskorttikoulutus (ttk)
26.03.2018Vuosikokous la 28.4.2018
21.09.2017Lasikeraamisen työalatoimikunnan yhdistyminen kemian työalatoimikuntaan
29.05.2017Uusi hallitus
09.09.2016Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan työehtosopimus on valmistunut