TESn yleissitovuus

23.11.2018

Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan työehtosopimus on vahvistettu alan yleissitovaksi työehtosopimukseksi vahvistamislautakunnan päätöksellä 11.10.2018. Yleissitovuus on voimassa työehtosopimuksen voimaantulosta 1.12.2017 lukien. 

Yleissitova työehtosopimus määrittää järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehdot. Se muun muassa määrittää kaikille Suomessa työskenteleville lasialan työntekijöille vähimmäispalkan työnantajan kotipaikasta riippumatta.

Jos työsuhteessa on jokin ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan TES:n vastaavan määräyksen kanssa ja on TES:sta epäedullisempi työntekijän kannalta, on se mitätön.

23.11.2018TESn yleissitovuus
11.10.2018Työturvallisuuskorttikoulutus (ttk)
26.03.2018Vuosikokous la 28.4.2018
21.09.2017Lasikeraamisen työalatoimikunnan yhdistyminen kemian työalatoimikuntaan
29.05.2017Uusi hallitus
09.09.2016Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan työehtosopimus on valmistunut