Lasikeraamisen työalatoimikunnan yhdistyminen kemian työalatoimikuntaan

21.09.2017

Ammattiliitto Pro ry, Lasikeraaminen LT ry, Suomen Lasitus- ja hiomoliitto ry ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry (nyk. Teollisuusliitto ry) ovat yhteisesti sopineet lasikeraamisen työalatoimikunnan yhdistymisestä kemian työalatoimikuntaan. 

Työalatoimikunnan tehtäviä on mm. seurata ja edistää alansa työsuojelutyön kehitystä, suunnitella ja toteuttaa alansa työsuojeluun liittyvää koulutusta, tiedotusta ja neuvontaa. 

Alojen yritysten määrä on vähentynyt jonkin verran viimeisten vuosien aikana. Mutta toisaalta on isoja kansainvälisiä yrityksiä joiden tarpeet työturvallisuusasioissa ovat erilaiset kuin pienten yritysten. Molemmille aloille niin lasikeraamiselle teollisuudelle kuin lasitusalalle on tärkeää, että työalatoimikunta toimii ja pystyy huomioimaan alojen yritysten työturvallisuus- sekä työhyvinvointiasiat. Osapuolet päätyivät yhdistämään lasikeraamisen työalatoimikunnan kemian työalatoimikuntaan vuoden 2017 aikana. Perusteena on, että tällä toimenpiteellä takaamme parhaan mahdollisen työsuojelutyön aloille. 

23.11.2018TESn yleissitovuus
11.10.2018Työturvallisuuskorttikoulutus (ttk)
26.03.2018Vuosikokous la 28.4.2018
21.09.2017Lasikeraamisen työalatoimikunnan yhdistyminen kemian työalatoimikuntaan
29.05.2017Uusi hallitus
09.09.2016Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan työehtosopimus on valmistunut