Jo vuodesta 1932...

Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto ry:n tarkoituksena on parantaa jäsentensä elinkeinopoliittisia toimintaedellytyksiä, valvoa jäsentensä etuja työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa.

Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto ry lakkautetaan 31.12.2019

Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto ry:n toiminnot on päätetty siirtää Suomen Tasolasiyhdistys ry:lle. Yhdistysten yhdistäminen tapahtuu 1.1.2020. Jatkossa Hiomoliiton jäsenet ovat siis Tasolasiyhdistyksen TES-jäseniä. Yhteyshenkilöt pysyvät samoina.

Fuusion tavoitteena on tehostaa yhdistystoimintoja ja kehittää näin jäsenetuja sekä parantaa jäsenten toimintaedellytyksiä.

Jäsenluettelo ja tämän sivuston tiedot löytyvät 1.1.2020 alkaen osoitteesta www.tasolasiyhdistys.fi


Lasialan työturvallisuuskortin tunnistaa tarrasta.

Ensimmäiset lasialan työturvallisuuskortit on jaettu Suomen Lasitus- ja Hiomoliiton kurssille osallistuneille.

Huom!
Kortista löytyy turvalasitarra, jolla erotat lasikoulutuksen saaneen. Koulutuksen myötä hänellä on perustieto rakennuslaseista ja niihin liittyvistä riskeistä.

Turvallista lasirakentamista edistämässä!
Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto ry


Uutiset

TESn yleissitovuus (23.11.2018)
Lasitus-, rakennuslasitus- ja lasinjalostusalan työehtosopimus on vahvistettu alan yleissitovaksi työehtosopimukseksi vahvistamislautakunnan päätöksellä 11.10.2018..

11.10.2018  Työturvallisuuskorttikoulutus (ttk)
26.03.2018  Vuosikokous la 28.4.2018
21.09.2017  Lasikeraamisen työalatoimikunnan yhdistyminen kemian työalatoimikuntaan